Standards / Controls

PRODUCT ITEM SOURCE GRADE FORM INFO
D-Dimer
Catalog No: 200-09 Form: Liquid
200-09 Human Plasma > 50% (SDS-PAGE) Liquid More Info
D-Dimer
Catalog No: 200-12 Form: Liquid
200-12 Human Plasma > 80% (SDS-PAGE) Liquid More Info
D-Dimer
Catalog No: 200-13 Form: Liquid
200-13 Human Plasma > 95% (SDS-PAGE) Liquid More Info
Dehydroepiandrosterone (DHEA)
Catalog No: 209-53 Form: Liquid
209-53 BSA Conjugate Liquid More Info
Dehydroepiandrosterone (DHEA)
Catalog No: 209-54 Form: Liquid
209-54 OVA Conjugate Liquid More Info
Deoxyribonucleic Acid Sodium Salt
Catalog No: 210-26 Form: Powder
210-26 Human Placenta Powder More Info
Dipeptidyl Peptidase-4 (DPP4)
Catalog No: 200-10 Form: Liquid
200-10 Human Placenta > 95% (SDS-PAGE) Liquid More Info